Kognitiv psykoterapi

Den terapiform vi arbetar med är Kognitiv psykoterapi. Det är en etablerad terapiform med dokumenterat goda resultat vid olika problem – större eller mindre.

Inom kognitiv psykoterapi är utgångspunkten hur dina tankar styr dina känslor, som i sin tur styr dina handlingar. I kognitiv psykoterapi lär du dig känna igen sambandet mellan tanke, känsla och handling, vilket gör att du får bättre förutsättningar att styra ditt eget handlande mot det du verkligen önskar. Då mår du också bättre.

Vem kan gå i terapi?
Många människor lider i onödan av att vara deppiga eller oroliga. Den som bestämmer sig för att gå i terapi kan göra det av olika anledningar. Någon har mått dåligt länge, kanske utan att riktigt förstå varför. En annan kan känna sig ganska väl till mods, men vill komma vidare i livet, göra en livsstilsförändring, få större självinsikt och kunna styra sitt liv på ett bättre sätt.

Det finns många fördomar och föreställningar kring att gå i terapi. En vanlig fördom är att det bara är sjuka personer som behöver terapi, vilket är baserat på okunskap och ofta även rädsla. Men är det inte tvärtom? Är det inte den som är frisk och ansvarstagande som tar tag i sitt liv för att sluta vara slav åt egna ”inre spöken” och irrationella rädslor? Den som vill ta ansvar för sitt eget liv genom att växa som människa? Vad är egentligen friskare?

Kännetecken på kognitiv psykoterapi
- Aktiv terapiform där terapeuten ofta är lika aktiv i samtalet som klienten genom att ställa vägledande frågor.
- Öppen samarbetsallians där klient och terapeut möts som två vetenskapsmän för att lösa ett problem. Klienten är experten på sig själv och terapeuten på metoden.
- Strukturerad och direktiv terapiform, som är mer orienterad mot problemlösning och resultat än andra terapiformer. Klienten väljer själv vad som är viktigt att ta upp. Terapeuten är guiden i behandlingen, som ofta har pedagogiska inslag och hemuppgifter. Detta innebär att terapin även sker utanför terapirummet och därför får karaktären av en process. Det ökar chansen till en varaktig och positiv förändring.
- Insikts- och förändringsfrämjande terapiform där ett av huvudmålen handlar om att vägleda klienten att komma underfund med sin uppfattning om sig själv, omvärlden och framtiden.